გვერდი_ბანერი

პროდუქტები

კუთხოვანი საკონტაქტო როლიკებით საკისრები AXS სერია
Დანიშნულება მასა მ ზომები საკონტაქტო კუთხე ტარების რგოლების ცენტრირება ძირითადი დატვირთვის რეიტინგები
=g d D H ტოლერანტობა a (°) ლილვზე და ტოლერანტობა საცხოვრებელში და ტოლერანტობა დინ.Ca N სტატისტიკა.C0a ნ დინ.Cr N სტატისტიკა.C0r ნ
AXS0816 3 8 16 3 +0.26-დან +0.06-მდე 45 8 -0.15-დან 0.05-მდე 16.3 +0.05-დან +0.15-მდე 3600 6300 1510 1270
AXS1220 3 12 20 3 -0.24-დან -0.44-მდე 60 12.2 -0.15-დან 0.05-მდე 20.2 +0.05-დან +0.15-მდე 3400 7800 - -
AXS2034 16 20 34 5 -0.1-დან -0.2-მდე 60 20.2 -0.15-დან 0.05-მდე 34.2 +0.05-დან +0.15-მდე 9800 25000 - -
AXS3550 27 35 50 6 -0.1-დან -0.3-მდე 60 35.2 -0.2-დან -0.1-მდე 49.2 +0.1-დან +0.2-მდე 18200 52000 - -
AXS4558 35 45 58 6 -0.1-დან -0.3-მდე 45 45 -0.2-დან -0.1-მდე 58 +0.1-დან +0.2-მდე 18200 56000 7600 11200
AXS6074 36 60 74 5 -0.6-დან 0-მდე 60 60 -0.2-დან -0.1-მდე 74 +0.1-დან +0.2-მდე 15600 62000 - -
AXS8599 60 85 99 6 -0,5-დან 0-მდე 60 85 -0.2-დან -0.1-მდე 99 +0.1-დან +0.2-მდე 26500 109 000 - -
AXS100115 70 101 115 6 -0,5-დან 0-მდე 60 101.2 -0.2-დან -0.1-მდე 114.8 +0.1-დან +0.2-მდე 30 500 139000 - -
AXS115129 65 115 129 5 -0,5-დან 0-მდე 60 115 -0.25-დან -0.15-მდე 129 +0.15-დან +0.25-მდე 21600 115000 - -
AXS120134 80 120 134 6 -0,5-დან 0-მდე 60 120 -0.25-დან -0.15-მდე 134 +0.15-დან +0.25-მდე 31500 152 000 - -
AXS140154 90 140 154 6 -0.3-დან 0-მდე 60 140.2 -0.25-დან -0.15-მდე 153.8 +0.15-დან +0.25-მდე 36000 190 000 - -
AXS145169 267 145 169 7.4 -0.4-დან +0.1-მდე 45 145 -0.4-დან -0.15-მდე 169 +0.15-დან +0.25-მდე 76000 400 000 31500 80 000
AXS150164 100 150 164 6 -0,5-დან 0-მდე 60 150 -0.25-დან -0.15-მდე 164 +0.15-დან +0.25-მდე 35500 190 000 - -
AXS160180 168 160 180 6 -0.2-დან 0-მდე 60 160 -0.25-დან -0.15-მდე 180 +0.15-დან +0.25-მდე 68000 405 000 - -
AXS175200 300 175 199 7.4 -0.4-დან +0.1-მდე 45 175 -0.25-დან -0.15-მდე 199 +0.15-დან +0.25-მდე 84000 480 000 34500 96000