გვერდი_ბანერი

პროდუქტები

200 სერია
ელემენტი TYPE d D Bi Be ჩატვირთვის რეიტინგები
დინამიური სტატიკური
203KR2 3 15.883 40 14 12 2160 წ 889 წ
BB203KRR2 1 16.26 40 18.288 12 1900 წ 825
203KRR2 1 16.26 40 18.288 12 2160 წ 889 წ
BB203KRR2FD 4 16.26 40 18.288 12 1900 წ 825
203KRR5 1 13.081 40 18.288 12 2160 წ 889 წ
203KRR7 1 17 40 16.612 12 2160 წ 889 წ
207 KRR 1 35 72 25 17 5770 3150
208KRR2 1 40 80 27 21 7340 3650